Titel aanvragen (IBL)

Wanneer een bepaald document niet is opgenomen in de collectie van Bib Lommel, kan dat aangevraagd worden bij een andere bibliotheek via het zogenaamde "interbibliothecair leenverkeer" (IBL).

Wanneer een bepaald document niet is opgenomen in de collectie van Bib Lommel, kan dat aangevraagd worden bij een andere bibliotheek via het zogenaamde "interbibliothecair leenverkeer" (IBL).
LET OP: materialen die in bezit zijn van Bib Lommel maar zijn uitgeleend, of recente documenten, komen niet in aanmerking voor aanvraag.

IBL-aanvragen worden afgehandeld aan de infobalie in Bib Lommel, maar een aanvraag via bibliotheek@lommel.be kan ook. Bib Lommel doet de aanvraag en je wordt verwittigd zodra het document is aangekomen. Afhalen kan aan de infobalie en na de uitleentermijn bezorg je het document terug in Bib Lommel. De uitleentermijn is in principe dezelfde als gelijkaardige materialen uit onze eigen collectie (tenzij de IBL-bib anders beslist).

De kostprijs voor een IBL-aanvraag bedraagt 3 euro per aanvraag

LET OP: niet alle bibliotheken verzenden cd's of dvd's en de bijdrage kan ook meer zijn (vb. voor een boek uit een wetenschappelijke bibliotheek).

TIP
Je kan op voorhand al opzoeken in welke Vlaamse bib het gezochte document aanwezig is via bibliotheek.be