Poëzie

Deze keer gaan kunstenaar in de kijker, maar een kunstvorm.

Want poëzie is ook kunst.

Dichtkunst

Poëzie is de verzamelnaam voor alle soorten gedichten. Een schrijver van poëzie (dichter of poëet) doet zijn best om zijn tekst zo mooi mogelijk te maken. Dat kan hij op verschillende manieren doen: 

  • metrum
  • rijm (hoeft niet altijd!)
  • halfrijm
  • lengte van de regels
  • gebruik maken van strofes
  • de opmaak (of bladspiegel)
  • gebruik van herhalingen in het gedicht
  • beeldspraak
  • stijlfiguren

In een poëtische tekst probeert een dichter zoveel mogelijk te zeggen met zo weinig mogelijk woorden. Over elk woord in een gedicht is dus goed nagedacht. 

Er worden al heel lang gedichten geschreven. Dichters schrijven om verschillende redenen: om de mensen te vermaken, om iets ze iets te leren, om iets over hun gevoelens te vertellen, om duidelijk te maken hoe zij naar de wereld kijken, om een politieke boodschap over te brengen of omdat ze graag willen spelen met de taal.

Maak zelf een gedicht

Dit is het moment om zelf ook eens een gedicht te schrijven.

Zomaar omdat het leuk is, of omdat je mee wil doen aan onze gedichtenwedstrijd.

Het thema van dit jaar is 'de toekomst is nu' en dat is wel heel toepasselijk in deze verwarrende tijden. 

Meer info