Lommel-collectie

Informatieve materialen over alles wat met Lommel te maken heeft.

De Lommel-collectie bestaat uit informatieve materialen over alles wat met Lommel te maken heeft: geschiedenis, personen, gebouwen, volkskunde ... De opbouw van deze collectie gebeurt in samenwerking met Erfgoed Lommel.

Wapenschild van Lommel

Volledige Lommel-collectie

Lommel-collectie per rubriek


Erfgoed Lommel vzw heeft niet alleen het museum ‘De Kolonie’ onder zijn hoede, maar ook een documentatiecentrum ‘De Barrier’. Dit documentatiecentrum is ondergebracht in een historisch pand, het Barrierhuis. 
De bibliotheek bevat vele historische, archeologische en heemkundige tijdschriften en nagenoeg alle boeken die de voorbije dertig jaar over die onderwerpen in de regio zijn verschenen. In ‘De Barrier’ vind je ook oude prentkaarten, foto’s, bidprentjes, doodsbrieven, allerlei kaarten, oude kranten…
U kan alvast online een kijkje nemen in de collectie van Erfgoedbank Lommel.


Lommel digitaal
Ook op het internet duiken steeds meer teksten op over de geschiedenis van Lommel.

Geografisch thema Lommel

Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel, deel 1 (2016) / Bruno Indekeu (74 p.)
Bevat: Bruno Indekeu, Peter Norbert Panken (1819-1904) even aan U voorstellen ; Peter Norbert Panken, Geschiedenis van Lommel [geschreven omstreeks 1902]

Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel, deel 2 (2017) / Bruno Indekeu (166 p.)
Bevat: Bibliografie archeologisch onderzoek in Lommel (1970-2015) / B. Indekeu. De Spierinccijns in Brabants Lommel; en zou het cijnshof in Lutlommel een Loonse vrijheid geweest zijn? / D. Vangheluwe. Landhonger in Lommel tijdens de 1§de eeuw / D. Vangheluwe. Transcriptie van het 16de eeuwe hertogelijk cijnsregister voor Lommel / / D. Vangheluwe. De gebroeders Aerts in het Kartuizerklooster van Geertruidenberg of Hollandse Huis, omstreeks 1520 / B. Indekeu. Zijn het nu twee schapen of eerder een schaap en een bok op het Lommels wapenschild? / B. Indekeu.

Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel, deel 3 (2018) / Bruno Indekeu (77 p.)
Bevat: Smokkelen doorheen een “eiland”: Lommel tussen twee verdragen van Fontainebleau (1785-1807) ; Vader’s (=Jacques Indekeu, 1924-2018) vlucht naar Frankrijk (mei 1940).

Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel, deel 4 (2019) / Bruno Indekeu (100 p.)
Bevat: Eerbetoon aan Adriaan Vanden Boer (1914-2002) ; Lommel bij het begin van de Belgische tijd: 1830-1860 ; Sinds wanneer is de familie Emsens op Stevensvennen geinstalleerd?

Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel, deel 5 (2020) / Bruno Indekeu (260 p.)
Bevat: Lommel in de Middeleeuwen. Nederzetting, bestuur en rechtspraak / Martien Van Asseldonk.

Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel, deel 6 (2021) / Bruno Indekeu (100 p.)
Bevat: Jos Jansen ; Duitse belangen in de Compagnie des métaux d’Overpelt-Lommel voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog ; Biografie van Willem Cornelis Ackersdijck] (1852) ; Korte beschrijving van het dorp Loemel en deszelfs omtrek (1808) ; Henri Teuwens - van teutenzoon tot Belgisch consul in Indochina.

Korte beschrijving van het dorp Loemel en deszelfs omtrek: midsgaders onderricht omtrent het Noorder-Kanaal, ondernomen tot vereeniging van de rivieren den Rhyn, de Maas en Schelde : het een en ander vermeld in het tractaat van Fontainebleau, van den 11 nov. 1807

Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914 / F. Vanduffel. - Assen, 1983

Lommel-Barrier: de brug voor "een brug te ver" (11-12 september 1944) / Bruno Indekeu. - Limburg - Het Oude Land van loon, 94 (2015), p. 71-96

Schansen in Lommel

Interpretatie van toponiemen(1993) / V. Mennen

Toponymische kanttekeningen bij de twee abdijhoeven van Averbode te Lommel(1978) / V. Mennen

Lommelse Sahara. Wikipedia

Poolse militaire begraafplaats