Dementie-koffer

Vind je het moeilijk om de juiste informatie te vinden over dementie? Via de dementiekoffer kan iedereen die te maken krijgt met dementie op een anonieme en laagdrempelige manier aan de slag met geselecteerde materialen uit de bibliotheek. Of leen een zgn. Babbëlbóks.

DEMENTIEKOFFER

Wanneer je voor het eerst geconfronteerd wordt met dementie is het soms moeilijk om de juiste informatie te vinden over dit onderwerp. Daarom selecteerde de bib reeds enkele materialen, bestemd voor iedereen die te maken krijgt met dementie: mensen met dementie, de kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Deze koffer kan je uitlenen!

Illustratie Ilah: Vergeet dementie, onthou mens

Via deze koffer kan je op een anonieme en laagdrempelige manier aan de slag met materialen uit de bibliotheek. Het kan een springplank zijn naar informatie, een goed gesprek, een manier van samen stilstaan bij dementie. De koffer bevat verschillende materialen, maar wordt geteld als één uitlening.

Ontdek hier wat er in de Dementiekoffer zit.
 

BABBELBOKS

De 'Babbëlbóks' is een koffer die tal van nostalgische voorwerpen en beeldmateriaal bevat, welke gebruikt kunnen worden om met ouderen in gesprek te gaan over vroeger. Hierbij richt de koffer zich in hoofdzaak op ouderen met lichte tot matige dementie en hun mantelzorgers. Als leidraad voor het gesprek, bevat de uitgebreide handleiding verschillende vragenlijsten en doe-opdrachten. 

Deze koffers kan je uitlenen!

Ontdek hier wat er in een Babbëlbóks zit.


Meer over dementie in onze collectie